Image

Lemme go for this!

Let me go for this blog!

Một kế hoạch nho nhỏ cho năm 2014 này: Làm những việc mà mình chưa bao giờ làm. 22 tuổi 4 tháng – cũng đủ để ngưng ước mơ lại, mà bắt đầu hành động.

Blog viết cho mình, tác giả là mình, và độc giả cũng là mình.

Bản thân mày ơi, đi thử xem mày đi được bao xa, nhé!

Advertisements